Bijzondere gebeurtenissen en roemruchte daden van Van den Endes

Enkele verhalen die op internet te vinden zijn.

Terug naar begin-pagina

 • Een zekere Joost van den Ende uit Zierikzee valt in 1573 met zijn watergeuzen de gloednieuwe vloot van Mondragon aan. Lees verder.....
 • Aan hetzelfde voorval werd regelmatig gememoreerd zoals bijvoorbeeld in een artikel in de Vlissingse Courant van 28 juli 1897. Lees verder....
 • Ene Huygh en zijn zoon Jacob van den Eynde, waarvan Jacob IV van den Eijnde, heer van Haamstede, afstamde,  waren blijkens dit boekje, daterend uit 1547 beiden als Advocaat betrokken bij het landsbestuur. Lees verder....
 • Diezelfde Jacob, de zoon van Huygh, werd in 1568 in Brussel gevangen gezet waar hij twee jaar later stierf. Lees verder...
 • Deze Franciscus van den Enden 1602-1674, afkomstig uit Antwerpen, was leermeester van Spinoza. Lees verder.....
  Ene Thomas van den Ende was één van de redders van de opvarenden van het in 1844 vergane barkschip Het Zeepaard. Lees verder.....
 • Een dief kreeg berouw en bracht de gestolen spullen terug bij ene familie Van den Ende te Dordrecht. Lees verder....
 • Ene Leendert van den Ende uit Zierikzee werd in 1852 slachtoffer van een vuurwerkramp. Lees verder....
 • Schipper A. van den Ende redde in 1894 de opvarenden en de inboedel van het schip Neptunus. Lees verder...
 • Ene A. van den Ende, agent van Politie, deed in 1902 zijn reputatie geen eer aan toen hij een glas bier van een particulier aannam. Lees verder....
 • Of het om dezelfde agent gaat is niet duidelijk, maar in 1911 verricht ene Van den Ende, agent van Politie, een heldendaad bij een woningbrand. Lees verder....
 • Ene Johan van den Ende uit Zierikzee, notaris van beroep, was tevens een verdienstelijk schaker. Werd er zelf voor onderscheiden. Lees verder.....
 • Gijsbrecht Francois Cornelis van den Ende uit Hattum, geboren te Middelburg, werd voor zijn deelname aan het verzet in WOII opgepakt en via kamp Amersfoort gedeporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme waar hij op 14 januari 1945 stierf. Lees verder.....