Takken Van den Endes

De zoektocht naar voorouders heeft tot nu nog toe slechts zeven Zeeuwse takken van Van den Endes opgeleverd.

Hiernaast worden acht stamvaders opgesomd. De tak van Simon Geimen is halverwege de negentiende eeuw opgehouden te bestaan. Althans, er zijn (nog) geen gegevens gevonden waaruit blijkt dat de vaderlijke lijn zich tot heden voortzet.

Zoals hiernaast ingedeeld wordt enigszins duidelijk welke personen tijd- en plaatsgenoten waren en zeer waarschijnlijk elkaar moeten hebben gekend.

Ene Adriana uit Zierikzee moet bijvoorbeeld vrij zeker Laurens en wellicht ook Willem aldaar hebben gekend. Lees meer....

Daar ligt de uitdaging: Hadden zij gezamelijke voorouders?

Mogelijke aansluitingen buiten Zeeland kunnen worden gevonden in nabij gelegen gebieden zoals Vlaanderen, de Zuid-Hollandse Eilanden en West-Braband. Daarom dat ook enkele hier worden vermeld.

Terug naar begin-pagina

Zeeuws-Vlaanderen

Jan van den Ende 1670-? uit Hulst

Lodewijk van den Ende 1695-? uit Axel

Simon Geimen van den Ende 1698-? uit Hulst

Schouwen-Duiveland

Wouter Aertsse van den Ende uit Stabroek huwt in 1585 te Zierikzee met Leinghen Pieters.

Zuid-Beveland

Seger van den Ende, weduwnaar uit Bassevelde huwt in 1614 te Goes met Drijsijntje Jans.

Pieter Adriaense van den Ende laat in 1736 zijn zoon dopen te Goes

Antony van den Ende ca.1750-? (waarschijnlijk van Zuid-Beveland)

Van de Zuidhollandse Eilanden:

Hoekse Waard

Adrianus van den Ende ca 1745-?